ДомаОпштински органиФормулариОпштински симболиКонтакт
Општи Информации
Контакти
Општински Органи
Постапки
Јавни набавки
Битола Шекспир фестивал
Битола за Нова Година 2015
БИТФЕСТ 2015
Сјајот на Битола
Filmland Bitola
Народен театар - репертоар
Центар за култура - репертоар
Актуелно
Информација
Деловни Инфо
Пријава на даноци
Животна Средина
Урбанизам
Мапа на Битола
visitpelagonia
 Мој Портал > Список на фирмиПрипреми за Печатење

 

СПИСОК НА ФИРМИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА


НАЗИВ И АДРЕСА НА ФИРМАТА


ТЕЛЕФОН/ФАКС
е-пошта


ДЕЈНОСТ


текстилна индустрија

АЛИБАБА
Крале Марко 23


239-497

Текстил
производство

Б Е Х
ул.Прилепска 90-а


261-402

Текстил
производство

дооел ВЕЗ & Со.
ул. Градски стадион бб

233-105
факс 203-108

Текстил
производство

ГОЛДЕН ГЕЈТ
ул. Ед.Кардељ 11/2

232-961; ф.231-728
goldengejt@mt.net.mk

Текстил
производство

ДЕНА
ул.Охридска бр. 1-а


231-063

Текстил
производство

ЗОТЕКС
Лавчански пат бб

226-179; 225-040
ф. 226-179

Текстил
производство

ИЛИНДЕН
ул.Индустриска б.б.


239-435

Текстил
производство

ИНТЕРТЕКС
ул. Цар Самоил 234


254-302

Текстил
производство

ЈУНИОН 5-ФЕШН
ул.Индустриски Пат б.б.


207-197


Текстил
производство

КАЈЗЕР-ТРЕЈД
ул.Ордан Николов 49


227-500

Текстил
производство

Каревски Текстил
Прилепска 90-а


261-225

Текстил
производство

Класик текстил
ул.Индустриски пат бб


262-022

Текстил
производство

Конигтон
ул.Краварски пат бб

261-328
ф. 203-915

Текстил
производство

ЛИКВЕЈА
ул.Даме Груев бр. 2а


222-798

Текстил
производство

Маклен
Ордан Николов 8


226-497

Текстил
производство

Моматекс
ул.Арон Ароести бб


226-142

Текстил
производство


Мокел
ул. Прилепска 90-а


262-594
262-933


Текстил
производство

НИКОТЕКС
ул.Прилепска 90-а


261-999

Текстил
производство

Њу-деј
ул.Прилепска 90-а


261-482

Текстил
производство

Пелистер
ул.Девејани бр. 13


232-982

Текстил
производство

Планет михос
ул.Прилепска 90-а


261-999

Текстил
производство

РОДОН
ул.Јосиф Јосифовски бб

225-051
ф.225-051

Текстил
производство

САТ МОДА
ул.Ѓ.Петров б.б.

225-992
ф. 299-766

Текстил
производство

САТЕКС
ул.Ленинова 48


226-599

Текстил
производство

Сврлиг промет
ул.Македонска 16


225-351

Текстил
производство

Симко-атлас
Трескавец бр. 1


238-968

Текстил
производство

Стар кластер
ул.Прилепска бр. 90-а


261-156

Текстил
производство

Те-Ко-Џорџ
ул.Солунска бр. 216

226-497
ф. 226-880

Текстил
производство

Текс Промет
ул. Пелистер 53


255-299

Текстил
производство

Тримод
ул.прилепска 90-а


262-011

Текстил
производство

Хепенинг
ул.Ј.Јосифовски бб


225-051

Текстил
производство

ХЕРА
ул. Бул.Први мај бб


227-191

Текстил
производство

Атекс-Милано
ул.Никола Тесла 14


238-691

Текстил
Трговија на големо

Бамбино-текс
нас.Кланица 19-б


229-052

Текстил
Трговија на големо

Би-мак
ул.Пелистер 53


251-357

Текстил
Трговија на големо

Благоберти
ул.Столарска бб


224-857

Текстил
Трговија на големо

Драже
ул.Орце Николов 39


227-081

Текстил
Трговија на големо

Емитекс
ул.Солунска 233-а


221-871

Текстил
Трговија на големо

Коњарка
ул.Никола Тесла 17


226-310

Текстил
Трговија на големо

Матекс
Ј.Јосифовски бб


234-141

Текстил
Трговија на големо

Плот-с комерц
Безистен бб


221-856

Текстил
Трговија на големо

Ранчери
ул. Ед.Кардељ бр.5


224-273

Текстил
Трговија на големо

Шик-комерц
ул.Никола Тесла 19


221-632

Текстил
Трговија на големо


РУДАРСТВО

РЕК Битола-Рудник Суводол
с.Суводол - Битола


282-800; 282 672
esmak@mt.net.mk


Рударство


ЕНЕРГЕТИКА

РЕК Битола-Рудник Суводол
с.Суводол - Битола


282-800; 282 672
esmak@mt.net.mk


производство на ел.енергијаЈП Срежево
ул. Бул.Први Мај бб


224-068
факс 223-862
strezevo@mt.net.mk

производство на ел.енергија,
водоснабдување,
рибарство,
угостителство, туризам

Електродистрибуција
ул. Столарска бр. 5

223-336
208-802


електростопанство


ГРАДЕЖНИШТВО

Ан-ри
ул.Ив.Милутиновиќ бр. 37


222-265


Градежништво

Атом
ул.Цане Василев бр. 21


238-172


Градежништво

Атриум 96
ул.Далматинска 68-а/7


276-213


Градежништво

Бамс трејд
ул. Пецо Божиновски 71


224-322


Градежништво

Бетон
ул. Борис Кидриќ бр. 24-а


237-815
betonbitola@mt.net.mk


Градежништво

Б.К. МАРКЕТ
Пелагонка 2-2/1


234-244


Градежништво

Борак
ул. Кочо Чолаков бр. 26


226-515


Градежништво

Ботле комерц
ул. Ед.Кардељ 12/1


223-392


Градежништво

Гама монт
ул. Новачки пат бб


236-700


Градежништво


Гипсер инжинеринг


222-088


Градежништво

ГП Гранит
Нас.Карпош бб


231-964


Градежништво

Демит
нас.д.Оризари


265-180


Градежништво

Ди вентура
Нас.Кланица 3/12


225-788


Градежништво

Емиком
ул.Борис Кидриќ бр. 12/16


226-996


Градежништво

Еркер
ул. Сисак бр. 15


251-082


Градежништво

Есперанца
ул. Прва 4/4 нас.Ушици


237-544


Градежништво

Инвест градба
13-ти јули 40/1


226-251


Градежништво

Интербриџ Инженеринг
ул. Солунска бр.135а


221-597


Изведба

Кранбит
ул.Димче Лахчански 32/13


483-699


Градежништво

ГП Маврово
ул.Прилепска б.б.


237-324


Градежништво

Магнет
ул.Драгорска бр. 24


224-210


Градежништво

Мел
ул.П.П.Његош 128


221-270


Градежништво

Механотехника
ул. Браќа Мингови б.б.


222-368


Градежништво

МЗТ Инжинеринг
ул.Кл.Охридски бб лам. 2/6


239-731


Градежништво

МЗТ Монтинг
Новачки пат бб


223-854


Градежништво

Млад ѕидар
ул. Цар Самоил 36


229-662


Градежништво

Неимар
ул. С.Брбевски бр. 2


222-286


Градежништво

Пако проект
ул.Никола Тесла бр. 51


235-769


Градежништво

Панорама хем
Лавчански пат бб


256-638


Градежништво

Пелагонија 10-то градилиште
ул.Бул.1-ви мај б.б


222-870


Градежништво

ГП Пелистер
ул.Д.Радосавлевиќ бр.
3

232-223
pelister@unet.com.mk


Градежништво


ДОО Пелистер-Тулана
ул. Прилепска бб


296-395; 296-864
факс 296-736


Производство на градежни материјали

Пирамида – м
ул.Тошо Даскало 30/5


240-040


Градежништво

Проидеа
нас.Кланица бб


241-246


Градежништво

Пумс-инжинеринг
ул.Владимир Назор 4


253-446


Градежништво

Санпромет
ул. Солунска 135-а


226-100


Градежништво

Свемил
ул.Т.Велес бр.28


234-830


Градежништво

Стентон
ул.Прилепска 33


228-730


Градежништво

Студио архитект
ул. Кичевска 22


237-724


Градежништво

Форм-проект
ул.Бул.1-ви мај 203


226-229


Градежништво

Фундамент
ул.Прилепска  бр.15


226-490


Градежништво

Центар ТД
ул.Маркс и Енгелс бр.5


232-559


Градежништво


ПЕЧАТАРСТВО

АНС
ул.Вардарска бр.1-б

228-280; факс  228-380
ans@mp.com.mk


Печатарство

БД
Шералти бб


228-226


Печатарство

Вали
до средно медицинско училиште


229-388


Печатарство

Гутенберг
с.Магарево


293-008


Печатарство

Интерграфика
ул. Индустриски пат бб


221-989


Печатарство

Киро Дандаро
градски стадион бб


237-448


Печатарство

Ком-арт
ул.Бистра 14


239-300


Печатарство

КПГ
ул.Ружа Делчева бр. бб


259-015


Печатарство

Лаб
ул.Стерјо Георгиев 6


240-250


Печатарство

Микена
ул.Довлеџик бб


229-938


Печатарство


Офис 1 Суперстор
ул.Кл.Охридски бб Пелагонка 2 лок. 1/2227-544Печатарство

Папал дизајн
ул.П.П. Његош бр. 126


223-333


Печатарство


Полиграфика
ул.А.Турунџев бр.73


220-388


Печатарство

Про дизајн
ул. Иг.Атанасовски бб
Комплекс ВЕРО


259-411


Печатарство


Репротајм-Нашоку
ул.Кл.Охридски 25


229-808


Печатарство

Ривидал
ул.Ружа Делчева бб


256-220


Печатарство

Скарабеј
ул. Н.Тесла 18/17


222-696


Печатарство

Типо комерц
ул.Индустриска бб


221-989


Печатарство


Фустеларко Борец
ул. Индустриска бб


239-200
факс 233-595


Печатарство

Херакли комерц
ул.Боримечка бб


239-832


Печатарство

ЦМИК
ул. Бошко Буха бр. 20


258-785


Печатарство

Шикло комерц
ул.П.П.Његош бб

228-648
siklo@nic.com.mk


Печатарство

Автоцерада Љупчо
Индустриски пат бб


226-434


Печатење врз пластика

Даципласт
Новачки пат бб


221-482


Печатење врз пластика

Киро Дандаро
градски стадион б.б.

237-448
факс 223-792


Печатење врз пластика

Робоекспорт
ул Ѓ.Петров бр. 36


223-308


Печатење врз пластика

Графопром
ул.Д.Влахов бр.3


220-802


Печатење врз порцелан

Фото Микена
ул.Бул.1-ви мај бб


222-928


Печатење врз порцелан

Барби
11-ти Октомври 2


223-332

Изработка на печати и штембили

Офис 1 Суперстор
ул.Кл.Охридски бб Пелагонка 2 лок. 1/2


227-544


Изработка на печати и штембили


ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

Апостолада ДОО
ул.Стив Наумов 9-а

228-660
факс 203-513

Произ. и паковање на
прехрамбени производи

БУКА
ул.Пецо Божиновски бр. 2


222-068

Млеко и млечни производи


ИДЕАЛ ШИПКА
ул. Индустриски пат бб

239-110
факс 235-870
ideal_sipka@mt.net.mk


Млеко и млечни производи


ИМБ  МЛЕКАРА
Долнооризарски пат бб


226-380
inbit@mt.net.mk


Млеко и млечни
производи

ИСТОК
нас.Кланица лок.12


228-647

Млеко и млечни производи

МАНДРА ДОО
ул.Богомила 17

221-938
факс 225-752

Млеко и  млечни
производи

Скала
ул.Крсте Нале 138
с.горно Оризари


261-627


Месо и месни преработки

Фортуна-трејд
ул. Анести Пановски бб


255-893


Месо и месни преработки

Шеровски комерц
Новачки пат бб

203-164
203-180

Месо и месни преработки

Пивара Битола
ул. Индустриска бб

237-308; 207-301
факс 203-500

Пиво – трговија и производство

Прилепска пиварница
ул. Индустриска бб


222-670

Пиво – трговија и производство

Бисе-ком
ул. Индустриска бб


203-300

Алкохолни
пијалоци – трговија

Гросист
МЗ “Т.Ангелевски“


228-753

Алкохолни
пијалоци – трговија

Кокос компани
ул.Мирка Гинова 5/4


203-891

Алкохолни
пијалоци – трговија

Комерц-ресава
ул. Драгорска 50-а


231-905

Алкохолни
пијалоци – трговија

Гермина
с.Гермијан

289-070
rodopycotton@mt.net.mk


минерална вода


ИМБ Млекара Битола
Долнооризарски пат бб


226-380

Безалкохолни
пијалоци – производство и трговија


Лозар Пелистерка АД
ул. Прилепска бб


202 281
lozar@mt.net.mk

Безалкохолни и алкохолни пијалоци
производство и трг
.

ПЕЛА РОСА (Макминерал)
село Кременица


280-121
info@pelarosa.com.mk


минерална вода

Хели
ул. 26-та бр. 10


222-289

Безалкохолни
пијалоци –трговија


Џус-фрут
ул. Столарска бб


236-780

Безалкохолни
пијалоци – производство и трговија

Даглас
ул. Јорго Костовски 58


070-566-816


Кондиторски производи

Еврокекс
ул. Цар Самоил бр. 10


256-575


Кондиторски производи

Житко
ул. Паца Чеснова бр. 11-б


220-106

Кондиторски производи

Кандико
ул.Пецо Божиновски бб

232-005
факс 237-882

Кондиторски производи

Краш маркет
ул. Маршал Тито бр. 67


233-883

Кондиторски производи

Молика Кекс
ул. Гургур 148


237-959

Кондиторски производи

Фламенго
ул.Боримечка бб


258-769

Кондиторски производи


АД Жито-Битола
ул. И.Л.Рибар 36


233-698
zitobt@mt.net.mk


брашно, производи од брашно, сол, конзервиран зеленчук и овошје


ПП Млин Стојчев
ул.Ед.Кардељ бр.10

234-981; 235-935
факс 232 353
mlinstojcev@netscоpe.net.


Производи од брашно
АД Квасара
ул. Индустриска бб
223-539
факс 239-433
kvasara@mt.net.mk

пекарски квасец
етил алкохол
адитиви за пекарство
маја за сирење, вински квасец
прополис, маја за пчели, шеќерна погача


Цермат ДОО
ул. “Новосадска“ бр.10


226-671
фак
c 237-671
cermat@mt.net.mk

производство и трговија
на
сладолед

ДОО“СОЛБИТ“
ул.И.Л.Рибар бр.36

233-400, 233-473
факс 233-698

произ. и трговија
на сол


Бесмек
с.Кукуречани


286-646


кафе
трговија

Брусник
ул.Ж. Ј. Шпанац бр. 72


230-893

кафе
трговија

Глобал проинвест
ул.Девејани бр.4


227-272

кафе
трговија

Еврокекс
ул.Цар Самоил бр. 10


256-575

кафе
трговија

Капол ДОО
ул. У. Република бр. 40
село Кукуречани - Битола


286-633
факс 286-226


преработка на кафе
и трговија

Негреско
ул.Е.Кардељ бр. 9/48


235-252

кафе
трговија

Нес Кафе
Х.Карпош 67-1


240--449

кафе
трговија

Ороссимо
ул. Север-Југ бб


221-666

кафе
трговија

Таљан
ул.Т.Велес бр.7


212-674

кафе
трговија

Т-Р Интернационал
Шералти бб


223-648

кафе
трговија

Фабрика за шеќер
 “4-ти Ноември“ АД
ул. Индустриска бб


207-146
факс 229-628


производство на шеќер

ПП Квалитет – Комерц
ул.Илинденска бб
(стара млекара)


221-398
факс 228-398; 242-633

пиперки,домати,јагнешко месо, конзервиран зеленчук и овошје


ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА  КОЖА


Пелц-комерц
ул. Скоевска бр. 84255-092


Кожа
производство и
трговија

ЦПЛ
ул. Иво Лола Рибар б.б


228-585

Кожа
производство и трговија

Дерма
ул.Пецо Божиновски 70-б


225-125

Кожа
трговија


Кордоба
Безистен - Битола


229-032


Кожа
трговија


Маркос Папагеоргиоу
ул.И.Л.Рибар бб


070-207-922


Кожа
трговија

Тргокожа
15-ти Мај бр. 5


237-848

Кожни производи-трговија


Хрис комерц
ул.Т.Паница 28-1/8


254-118


Кожа
трговија


МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈАПП Александра и Менде
ул. Солунска 216-а
293-085
факс 293-085


Метална
инд.
мерна и регулациона опрема
сообраќајни знаци и браваријаПП ВИРОН


227-044
viron_bitola@yahoo.com


металопреработувачка
индустрија


ПП “Кобил“
ул. Новачки пат бб


225-353, 225-354
факс 225-353
kobil@mpt.com.mk


Опрема за процесна инд., прехрам. инд., и домашни апарати


МЗТ Иинжинеринг
ул.Кл.Охридски бб лам. 2/6


239-731

203-731
info@mztinzenering.com.mk


Обработка метал


ПП Изолим
ул. Прилепска бб

223-354
факс 223-354
izolimmk@freemail.com.mk


Метална инд.
метални конструкции

АД Монтинг
ул. Новачки пат бб
231-255, 231-547
факс 233-192
monting@mt.net.mk

Опрема за греење,климатизација и вентилација
опрема за термоелектр. и рудници,
челични констр.
изолациони панели, пластифициран покривен лим


ПП Промонт

221-486
факс 221-486
promont2001@yahoo.com


Метална инд.
метални конструкции


ПП Унидар
ул.Стерјо Ѓоргиевски  4


225-524
факс 225-524


Метална инд.
Крунски затварачи, метал амбалажа


Филагро 2003
ул.Индустриска  бб


203-152


Метални производи-производство и трговија

Ф О Д
ул. Новачки пат бб
Суводол


282-639, 282-800
dooelfod@mt.net.mk


Опрема за рудници, машински делови и алати


НЕМЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА


АД Македонија Стакло
ул.Индустриски дел бб


237-603,  237-019
факс 221-729

Обработка на
стакло и производство на пластика

ПП Макмермер
ул. Довлеџик бб


тел/факс 226-404


Обработка на камен


НАЗИВ И АДРЕСА НА ФИРМАТА


ТЕЛЕФОН/ФАКС
е-пошта


ДЕЈНОСТ

ЗД  Енигма ДОО
Терминал бб

268-822
268-823

Преработка на пластична маса

ДОО Макотехнка ЗД
ул.Прилепска бб


тел/факс 226-906

Производство на
хемиски производи


ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Сокомак
ул.Прилепска бб


261-115

откуп, тутун произв.
и трговија

Франа
ул.Прилепска бб


261-115

тутун производство
и трговија

Табак трејд
Христијан Карпош бб


226-184


трговија тутун


ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И УРЕДИ
, ЕЛЕКТРОНИКА


Алфаелектроник
комплекс Шавриќ

259-010/факс 226-010
www.alfaelektronik.com.mk

alfaelektronik@mt.net.mk


Електроопрема


ПП Елмак
ул.Јане Сандански 42


тел/факс 238-563


Електрични машини и уреди


ПП Електролукс
ул.Даме Груев 177


203-330
факс 232 067


Електрични машини и уреди


АД Металец
ул. Индустриска бб


234-435
факс 203-315

производство
на апарати за домаќинство


ПП Мак-Сигнал
ул. С. Брбевски бр.35


тел/факс 223-717


Електрични машини
и уреди


ПП Парновод
ул.Буримечка бб


тел/факс 226-177


Електрични апарати
и уреди

ПП Електро Гопед
ул. Бул Први Мај 25

223-282, 286-700
факс 223- 282

Електрични апарати
и уреди

Ф О Д
Новачки пат бб


282-639


Електроопрема


Алфаелектроник
ул.А.Турунџев 17

тел 259-010/факс 226-010
www.alfaelektronik.com.mk

alfaelektronik@mt.net.mk


Електроника

Дител аларм
ул. Никола Тесла 32


228-080


Електроника

Миле Штрковски
ул.Кленовец бр. 60-а


257-610


Електроника

Роберто Пашиќ
ул.Ив.Милутиновиќ 90


070-616-150


Електроника

Сиги аег
ул. Стив Наумов 20


227-791


Електроника


КОМПЈУТЕРИ


Алфанет
ул.Цар Самоил 19


224-045


трговија, склопување и
компјутерска опрема

Арт лајн
ул. Партизанска 98


257-666

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Беллком
ул.11-ти Октомври
кај Св.Димитрија


242-159


трговија, склопување и
компјутерска опрема

Биротех
ул.Д.Лахчански бб


258-383

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Виварта компјутери
ул.Цар Самоил


203-401

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Давид компјутери
Пелагонка 2


203-346

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Еин Соф
ул.Маркс и Енгелс 7


203-380

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Зенит
ул.Козара 15


241-359

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Зони компјутери
ул.Бул.Први Мај


241-132

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Ивико компјутери
ул. Ѓуро Ѓаковиќ 22


223-314

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Идеа плус
ул.П.П.Његош бр. 11


233-827

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерга инжинеринг
ул. Ст. Нахмијас 5/21


202-990

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерга инжинеринг
Пелагонка 2 кат 1


203-695

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Инфогејт компјутери
ул. Рузвелтова бр.5


225-079

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Информатика и Електроника ДОО
ул.Индустриска бб


231-970

Производ., услуги и трговија од областа на електрониката

Компресија
ул.Леринска 29


228-468

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Криптон
ул.Нико Фундали 20/24


202-190

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Мал-компјутери
ул. Јадранска бб


202-350

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Массива компјутери
Прилепска, Пелагонка 1


241-209

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Мегасофт инфоцентар
Пелагонка 1 лам 2/5


230-230

Ком. софтвер-развој, ком. опрема, едукација

Мегасофт плус
Пелагонка 2 лам.4/2


252-525

Ком. софтвер-развој, ком. опрема, едукација

Милсан трејд
П.П.Његош бр. 11


233-
827

трговија, склопување и
ком. опрема и ком.игри

Мултимедија
ул.Бул.Први Мај 277


202-495

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Невада
ул.Борис Кидрич бб


203-721

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Неоком
ул. 29-ти Ноември 16


259-100

трговија, склопување и
компјутерска опрема

НТБ-Електроник
Прилепска б.б


239-999

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Проинфо
ул.Ружа Делчева бб


252-627

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Ултра тех  компјутери
ул. Бул.Први Мај 146


227-349

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Хари инжинеринг
ул. Бул.Први Мај 277


202-495

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерсофт консалтинг
ул.Ел.Караманди бр.4


221-914

Компјутерски софтвер- развој


ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Антена
ул.Ив.Милутиновиќ бр. 29/30


226-251


Дрвена граѓа - производство

Блакра-систем
ул.Прилепска 53


228-730

Дрвена граѓа - производство

Гулевски компани
Новачки пат бб


221-205


Дрвопреработувачи

Дрвомак
ул.Борис Кидрич 36


240-685


Дрвопреработувачи

Каза – дизајн
ул. Индустриски пат бб


220-880


Дрвопреработувачи

Корзика
нас. Стрежево бб


261-845


Дрвопреработувачи

Мариово-експрес
ул. 16-та бр.36


238-052


Дрвопреработувачи

Пилана Молика
ул.Новачки пат бр.8


226-685

Дрвена граѓа и производство


ПРОИЗВОДСТВО НА САЛФЕТИ, ТОАЛ.ХАРТИЈА


Евротрејд
Цар Самоил


234-373


тоалетна хартија
и салфети – трговија


Лантана 2
ул. Ружа Делчева бб


253-076

Производство салфети, тоал.хартија и
хигиенски влошки


ЗЕМЈОДЕЛИЕ, СТОЧАРСТВО И ЖИВИНАРСТВО

АД ЗК Пелагонија
ул. Маршал Тито 65

233-971
zkpelagonija@mt.net.mk


земјоделие и сточарство

ПП Меркатор
ул.Буримечка 216


222-222


сточна храна

ПП Квалитет Комерц
ул. Х.Ботев 87


221-398


земјоделие и сточарство

Технос
ул.Б.Радосавлјевиќ-Гоц бр. 15


274-033


Сточарство - опрема

4-ти Ноември
ул.Индустриска бб


207-111


Сточна храна – трговија

Ана Соколе
ул.Кл.Охридски 15/10


227-257


Сточна храна - трговија

Беком
Новачки пат бб


239-330


Сточна храна - трговија

Вет-продукт
ул. Новачки пат бб


225-822

Сточна храна – фабрика, млинови и трговија

Дамјановски
ул. Владимир Назор бб

261-662; 262-662
с. Долно Српци 294-662

Сточна храна – фабрика, млинови и трговија


Додо-компани
ул.Ѓорги Ѓоргиев 2-а


202-868


Сточна храна – трговија


Евростил
ул.Довлеџик бр.7а

233-100
тел/факс 233-470


Сточна храна – трговија

Мајник
пат за Кожара бб


227-356


Сточна храна – трговија

Петко
ул.Бул.Први Мај 288


236-638


Сточна храна – трговија


СИНПЕКС
ул. Краварски пат бб


208-500
факс 208-515

увоз-извоз, трговија на мало и големо на земјоделски машини

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

Даципласт
ул. Новачки пат бб


тел/факс 221-482

произ. на хем. производи – пластични производи

Енигма
царински терминал бб


268-822

производител на пластични производи

Контихидропласт
ул.Ед.Кардељ 2-1/б


226-975

производител на пластични производи

ДОО Макотехна ЗД
ул.Прилепска бб


тел/факс 226-906

производство на
хемиски производи

Машинопласт
ул.Кл.Охридски 17


223-319

производител на пластични производи

ПП Мегапласт ул. Превалец 16

254-864
факс 252

производство на хемиски производи

Пелпласт
ул. Ив.Милутиновиќ 49


227-299

производител на пластични производи

Полимер
ул. Превалец 16


258-420

пластика –изработување калапи и алати


ПП Фоли пласт комерц
ул.Стив Наумов 7


227-592
факс 224-593

произ. од пластични маси, паста за миење раце

ПП Машинопласт
ул.Т.Пановски 17

223-319
факс 238-261


производи од пластика

ПП Хидротек
ул. 1-ва бр. 26
раб.простории на
ул. Никола Тесла бб


229-196
факс 235-933


пневматски црева, приклучоци за пневматика

ПЛАСТИКА – ЦЕВКИ И ОПРЕМА – ТРГОВИЈА

Агнеса
ул. Цар цамоул бр. 76

220-801
070 339 025

трговија со пластични производи

Бал-бања
ул. Ив.Милутиновиќ 54


236-476

трговија со пластични производи

ПОМ
ул. Бул.Први Мај, кај Сали мостот


242-678


трговија со пластични производи

Феропласт
ул. Охридска бр.237


252-168

трговија со пластични производи

Хемипласт
ул. Ј.Јосифовски бб


223-087

трговија со пластични производи

АД “Македонија стакло“ ЗД
ул. Индустриска бб


237-603
факс 221-729


бојадисување и застаклување

Асфалтирани улици
Македонија вработува
Конкурс
Објава
Објава
Јавен повик
Оглас за ангажирање на невработени лица
Помош за поплавените подрачја
ИЗ Жабени
Јавен повик
Тековни Проекти
Оглас
Оглас
ГИС портал
Транспарентност
Јавни Набавки
Електронско даночно одделение
Статус на предмет
Ц Р П П Р
Индустриска зона Жабени
Линкови
Анкета
Како ви се допаѓа нашaта нова веб страница?
Одлична е
Ми се допаѓа
Не е лоша
Жалам, не ми се допаѓа

[ Погледни резултати ]
Пребарување
Најава
Корисник:

Лозинка:


Сигурен Мод
ДомаОпштински органиФормулариОпштински симболиКонтакт 

Copyright (c) 2004 Municipality of Bitola, Inc. All rights reserved.