ДомаОпштински органиФормулариОпштински симболиКонтакт
Општи Информации
Контакти
Општински Органи
Постапки
Јавни набавки
Битола за Нова Година 2015
БИТФЕСТ 2015
Сјајот на Битола
Filmland Bitola
Народен театар - репертоар
Центар за култура - репертоар
Актуелно
Информација
Деловни Инфо
Пријава на даноци
Животна Средина
Урбанизам
Мапа на Битола
visitpelagonia
 Мој Портал > Список на фирмиПрипреми за Печатење

 

СПИСОК НА ФИРМИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА


НАЗИВ И АДРЕСА НА ФИРМАТА


ТЕЛЕФОН/ФАКС
е-пошта


ДЕЈНОСТ


текстилна индустрија

АЛИБАБА
Крале Марко 23


239-497

Текстил
производство

Б Е Х
ул.Прилепска 90-а


261-402

Текстил
производство

дооел ВЕЗ & Со.
ул. Градски стадион бб

233-105
факс 203-108

Текстил
производство

ГОЛДЕН ГЕЈТ
ул. Ед.Кардељ 11/2

232-961; ф.231-728
goldengejt@mt.net.mk

Текстил
производство

ДЕНА
ул.Охридска бр. 1-а


231-063

Текстил
производство

ЗОТЕКС
Лавчански пат бб

226-179; 225-040
ф. 226-179

Текстил
производство

ИЛИНДЕН
ул.Индустриска б.б.


239-435

Текстил
производство

ИНТЕРТЕКС
ул. Цар Самоил 234


254-302

Текстил
производство

ЈУНИОН 5-ФЕШН
ул.Индустриски Пат б.б.


207-197


Текстил
производство

КАЈЗЕР-ТРЕЈД
ул.Ордан Николов 49


227-500

Текстил
производство

Каревски Текстил
Прилепска 90-а


261-225

Текстил
производство

Класик текстил
ул.Индустриски пат бб


262-022

Текстил
производство

Конигтон
ул.Краварски пат бб

261-328
ф. 203-915

Текстил
производство

ЛИКВЕЈА
ул.Даме Груев бр. 2а


222-798

Текстил
производство

Маклен
Ордан Николов 8


226-497

Текстил
производство

Моматекс
ул.Арон Ароести бб


226-142

Текстил
производство


Мокел
ул. Прилепска 90-а


262-594
262-933


Текстил
производство

НИКОТЕКС
ул.Прилепска 90-а


261-999

Текстил
производство

Њу-деј
ул.Прилепска 90-а


261-482

Текстил
производство

Пелистер
ул.Девејани бр. 13


232-982

Текстил
производство

Планет михос
ул.Прилепска 90-а


261-999

Текстил
производство

РОДОН
ул.Јосиф Јосифовски бб

225-051
ф.225-051

Текстил
производство

САТ МОДА
ул.Ѓ.Петров б.б.

225-992
ф. 299-766

Текстил
производство

САТЕКС
ул.Ленинова 48


226-599

Текстил
производство

Сврлиг промет
ул.Македонска 16


225-351

Текстил
производство

Симко-атлас
Трескавец бр. 1


238-968

Текстил
производство

Стар кластер
ул.Прилепска бр. 90-а


261-156

Текстил
производство

Те-Ко-Џорџ
ул.Солунска бр. 216

226-497
ф. 226-880

Текстил
производство

Текс Промет
ул. Пелистер 53


255-299

Текстил
производство

Тримод
ул.прилепска 90-а


262-011

Текстил
производство

Хепенинг
ул.Ј.Јосифовски бб


225-051

Текстил
производство

ХЕРА
ул. Бул.Први мај бб


227-191

Текстил
производство

Атекс-Милано
ул.Никола Тесла 14


238-691

Текстил
Трговија на големо

Бамбино-текс
нас.Кланица 19-б


229-052

Текстил
Трговија на големо

Би-мак
ул.Пелистер 53


251-357

Текстил
Трговија на големо

Благоберти
ул.Столарска бб


224-857

Текстил
Трговија на големо

Драже
ул.Орце Николов 39


227-081

Текстил
Трговија на големо

Емитекс
ул.Солунска 233-а


221-871

Текстил
Трговија на големо

Коњарка
ул.Никола Тесла 17


226-310

Текстил
Трговија на големо

Матекс
Ј.Јосифовски бб


234-141

Текстил
Трговија на големо

Плот-с комерц
Безистен бб


221-856

Текстил
Трговија на големо

Ранчери
ул. Ед.Кардељ бр.5


224-273

Текстил
Трговија на големо

Шик-комерц
ул.Никола Тесла 19


221-632

Текстил
Трговија на големо


РУДАРСТВО

РЕК Битола-Рудник Суводол
с.Суводол - Битола


282-800; 282 672
esmak@mt.net.mk


Рударство


ЕНЕРГЕТИКА

РЕК Битола-Рудник Суводол
с.Суводол - Битола


282-800; 282 672
esmak@mt.net.mk


производство на ел.енергијаЈП Срежево
ул. Бул.Први Мај бб


224-068
факс 223-862
strezevo@mt.net.mk

производство на ел.енергија,
водоснабдување,
рибарство,
угостителство, туризам

Електродистрибуција
ул. Столарска бр. 5

223-336
208-802


електростопанство


ГРАДЕЖНИШТВО

Ан-ри
ул.Ив.Милутиновиќ бр. 37


222-265


Градежништво

Атом
ул.Цане Василев бр. 21


238-172


Градежништво

Атриум 96
ул.Далматинска 68-а/7


276-213


Градежништво

Бамс трејд
ул. Пецо Божиновски 71


224-322


Градежништво

Бетон
ул. Борис Кидриќ бр. 24-а


237-815
betonbitola@mt.net.mk


Градежништво

Б.К. МАРКЕТ
Пелагонка 2-2/1


234-244


Градежништво

Борак
ул. Кочо Чолаков бр. 26


226-515


Градежништво

Ботле комерц
ул. Ед.Кардељ 12/1


223-392


Градежништво

Гама монт
ул. Новачки пат бб


236-700


Градежништво


Гипсер инжинеринг


222-088


Градежништво

ГП Гранит
Нас.Карпош бб


231-964


Градежништво

Демит
нас.д.Оризари


265-180


Градежништво

Ди вентура
Нас.Кланица 3/12


225-788


Градежништво

Емиком
ул.Борис Кидриќ бр. 12/16


226-996


Градежништво

Еркер
ул. Сисак бр. 15


251-082


Градежништво

Есперанца
ул. Прва 4/4 нас.Ушици


237-544


Градежништво

Инвест градба
13-ти јули 40/1


226-251


Градежништво

Интербриџ Инженеринг
ул. Солунска бр.135а


221-597


Изведба

Кранбит
ул.Димче Лахчански 32/13


483-699


Градежништво

ГП Маврово
ул.Прилепска б.б.


237-324


Градежништво

Магнет
ул.Драгорска бр. 24


224-210


Градежништво

Мел
ул.П.П.Његош 128


221-270


Градежништво

Механотехника
ул. Браќа Мингови б.б.


222-368


Градежништво

МЗТ Инжинеринг
ул.Кл.Охридски бб лам. 2/6


239-731


Градежништво

МЗТ Монтинг
Новачки пат бб


223-854


Градежништво

Млад ѕидар
ул. Цар Самоил 36


229-662


Градежништво

Неимар
ул. С.Брбевски бр. 2


222-286


Градежништво

Пако проект
ул.Никола Тесла бр. 51


235-769


Градежништво

Панорама хем
Лавчански пат бб


256-638


Градежништво

Пелагонија 10-то градилиште
ул.Бул.1-ви мај б.б


222-870


Градежништво

ГП Пелистер
ул.Д.Радосавлевиќ бр.
3

232-223
pelister@unet.com.mk


Градежништво


ДОО Пелистер-Тулана
ул. Прилепска бб


296-395; 296-864
факс 296-736


Производство на градежни материјали

Пирамида – м
ул.Тошо Даскало 30/5


240-040


Градежништво

Проидеа
нас.Кланица бб


241-246


Градежништво

Пумс-инжинеринг
ул.Владимир Назор 4


253-446


Градежништво

Санпромет
ул. Солунска 135-а


226-100


Градежништво

Свемил
ул.Т.Велес бр.28


234-830


Градежништво

Стентон
ул.Прилепска 33


228-730


Градежништво

Студио архитект
ул. Кичевска 22


237-724


Градежништво

Форм-проект
ул.Бул.1-ви мај 203


226-229


Градежништво

Фундамент
ул.Прилепска  бр.15


226-490


Градежништво

Центар ТД
ул.Маркс и Енгелс бр.5


232-559


Градежништво


ПЕЧАТАРСТВО

АНС
ул.Вардарска бр.1-б

228-280; факс  228-380
ans@mp.com.mk


Печатарство

БД
Шералти бб


228-226


Печатарство

Вали
до средно медицинско училиште


229-388


Печатарство

Гутенберг
с.Магарево


293-008


Печатарство

Интерграфика
ул. Индустриски пат бб


221-989


Печатарство

Киро Дандаро
градски стадион бб


237-448


Печатарство

Ком-арт
ул.Бистра 14


239-300


Печатарство

КПГ
ул.Ружа Делчева бр. бб


259-015


Печатарство

Лаб
ул.Стерјо Георгиев 6


240-250


Печатарство

Микена
ул.Довлеџик бб


229-938


Печатарство


Офис 1 Суперстор
ул.Кл.Охридски бб Пелагонка 2 лок. 1/2227-544Печатарство

Папал дизајн
ул.П.П. Његош бр. 126


223-333


Печатарство


Полиграфика
ул.А.Турунџев бр.73


220-388


Печатарство

Про дизајн
ул. Иг.Атанасовски бб
Комплекс ВЕРО


259-411


Печатарство


Репротајм-Нашоку
ул.Кл.Охридски 25


229-808


Печатарство

Ривидал
ул.Ружа Делчева бб


256-220


Печатарство

Скарабеј
ул. Н.Тесла 18/17


222-696


Печатарство

Типо комерц
ул.Индустриска бб


221-989


Печатарство


Фустеларко Борец
ул. Индустриска бб


239-200
факс 233-595


Печатарство

Херакли комерц
ул.Боримечка бб


239-832


Печатарство

ЦМИК
ул. Бошко Буха бр. 20


258-785


Печатарство

Шикло комерц
ул.П.П.Његош бб

228-648
siklo@nic.com.mk


Печатарство

Автоцерада Љупчо
Индустриски пат бб


226-434


Печатење врз пластика

Даципласт
Новачки пат бб


221-482


Печатење врз пластика

Киро Дандаро
градски стадион б.б.

237-448
факс 223-792


Печатење врз пластика

Робоекспорт
ул Ѓ.Петров бр. 36


223-308


Печатење врз пластика

Графопром
ул.Д.Влахов бр.3


220-802


Печатење врз порцелан

Фото Микена
ул.Бул.1-ви мај бб


222-928


Печатење врз порцелан

Барби
11-ти Октомври 2


223-332

Изработка на печати и штембили

Офис 1 Суперстор
ул.Кл.Охридски бб Пелагонка 2 лок. 1/2


227-544


Изработка на печати и штембили


ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

Апостолада ДОО
ул.Стив Наумов 9-а

228-660
факс 203-513

Произ. и паковање на
прехрамбени производи

БУКА
ул.Пецо Божиновски бр. 2


222-068

Млеко и млечни производи


ИДЕАЛ ШИПКА
ул. Индустриски пат бб

239-110
факс 235-870
ideal_sipka@mt.net.mk


Млеко и млечни производи


ИМБ  МЛЕКАРА
Долнооризарски пат бб


226-380
inbit@mt.net.mk


Млеко и млечни
производи

ИСТОК
нас.Кланица лок.12


228-647

Млеко и млечни производи

МАНДРА ДОО
ул.Богомила 17

221-938
факс 225-752

Млеко и  млечни
производи

Скала
ул.Крсте Нале 138
с.горно Оризари


261-627


Месо и месни преработки

Фортуна-трејд
ул. Анести Пановски бб


255-893


Месо и месни преработки

Шеровски комерц
Новачки пат бб

203-164
203-180

Месо и месни преработки

Пивара Битола
ул. Индустриска бб

237-308; 207-301
факс 203-500

Пиво – трговија и производство

Прилепска пиварница
ул. Индустриска бб


222-670

Пиво – трговија и производство

Бисе-ком
ул. Индустриска бб


203-300

Алкохолни
пијалоци – трговија

Гросист
МЗ “Т.Ангелевски“


228-753

Алкохолни
пијалоци – трговија

Кокос компани
ул.Мирка Гинова 5/4


203-891

Алкохолни
пијалоци – трговија

Комерц-ресава
ул. Драгорска 50-а


231-905

Алкохолни
пијалоци – трговија

Гермина
с.Гермијан

289-070
rodopycotton@mt.net.mk


минерална вода


ИМБ Млекара Битола
Долнооризарски пат бб


226-380

Безалкохолни
пијалоци – производство и трговија


Лозар Пелистерка АД
ул. Прилепска бб


202 281
lozar@mt.net.mk

Безалкохолни и алкохолни пијалоци
производство и трг
.

ПЕЛА РОСА (Макминерал)
село Кременица


280-121
info@pelarosa.com.mk


минерална вода

Хели
ул. 26-та бр. 10


222-289

Безалкохолни
пијалоци –трговија


Џус-фрут
ул. Столарска бб


236-780

Безалкохолни
пијалоци – производство и трговија

Даглас
ул. Јорго Костовски 58


070-566-816


Кондиторски производи

Еврокекс
ул. Цар Самоил бр. 10


256-575


Кондиторски производи

Житко
ул. Паца Чеснова бр. 11-б


220-106

Кондиторски производи

Кандико
ул.Пецо Божиновски бб

232-005
факс 237-882

Кондиторски производи

Краш маркет
ул. Маршал Тито бр. 67


233-883

Кондиторски производи

Молика Кекс
ул. Гургур 148


237-959

Кондиторски производи

Фламенго
ул.Боримечка бб


258-769

Кондиторски производи


АД Жито-Битола
ул. И.Л.Рибар 36


233-698
zitobt@mt.net.mk


брашно, производи од брашно, сол, конзервиран зеленчук и овошје


ПП Млин Стојчев
ул.Ед.Кардељ бр.10

234-981; 235-935
факс 232 353
mlinstojcev@netscоpe.net.


Производи од брашно
АД Квасара
ул. Индустриска бб
223-539
факс 239-433
kvasara@mt.net.mk

пекарски квасец
етил алкохол
адитиви за пекарство
маја за сирење, вински квасец
прополис, маја за пчели, шеќерна погача


Цермат ДОО
ул. “Новосадска“ бр.10


226-671
фак
c 237-671
cermat@mt.net.mk

производство и трговија
на
сладолед

ДОО“СОЛБИТ“
ул.И.Л.Рибар бр.36

233-400, 233-473
факс 233-698

произ. и трговија
на сол


Бесмек
с.Кукуречани


286-646


кафе
трговија

Брусник
ул.Ж. Ј. Шпанац бр. 72


230-893

кафе
трговија

Глобал проинвест
ул.Девејани бр.4


227-272

кафе
трговија

Еврокекс
ул.Цар Самоил бр. 10


256-575

кафе
трговија

Капол ДОО
ул. У. Република бр. 40
село Кукуречани - Битола


286-633
факс 286-226


преработка на кафе
и трговија

Негреско
ул.Е.Кардељ бр. 9/48


235-252

кафе
трговија

Нес Кафе
Х.Карпош 67-1


240--449

кафе
трговија

Ороссимо
ул. Север-Југ бб


221-666

кафе
трговија

Таљан
ул.Т.Велес бр.7


212-674

кафе
трговија

Т-Р Интернационал
Шералти бб


223-648

кафе
трговија

Фабрика за шеќер
 “4-ти Ноември“ АД
ул. Индустриска бб


207-146
факс 229-628


производство на шеќер

ПП Квалитет – Комерц
ул.Илинденска бб
(стара млекара)


221-398
факс 228-398; 242-633

пиперки,домати,јагнешко месо, конзервиран зеленчук и овошје


ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА  КОЖА


Пелц-комерц
ул. Скоевска бр. 84255-092


Кожа
производство и
трговија

ЦПЛ
ул. Иво Лола Рибар б.б


228-585

Кожа
производство и трговија

Дерма
ул.Пецо Божиновски 70-б


225-125

Кожа
трговија


Кордоба
Безистен - Битола


229-032


Кожа
трговија


Маркос Папагеоргиоу
ул.И.Л.Рибар бб


070-207-922


Кожа
трговија

Тргокожа
15-ти Мај бр. 5


237-848

Кожни производи-трговија


Хрис комерц
ул.Т.Паница 28-1/8


254-118


Кожа
трговија


МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈАПП Александра и Менде
ул. Солунска 216-а
293-085
факс 293-085


Метална
инд.
мерна и регулациона опрема
сообраќајни знаци и браваријаПП ВИРОН


227-044
viron_bitola@yahoo.com


металопреработувачка
индустрија


ПП “Кобил“
ул. Новачки пат бб


225-353, 225-354
факс 225-353
kobil@mpt.com.mk


Опрема за процесна инд., прехрам. инд., и домашни апарати


МЗТ Иинжинеринг
ул.Кл.Охридски бб лам. 2/6


239-731

203-731
info@mztinzenering.com.mk


Обработка метал


ПП Изолим
ул. Прилепска бб

223-354
факс 223-354
izolimmk@freemail.com.mk


Метална инд.
метални конструкции

АД Монтинг
ул. Новачки пат бб
231-255, 231-547
факс 233-192
monting@mt.net.mk

Опрема за греење,климатизација и вентилација
опрема за термоелектр. и рудници,
челични констр.
изолациони панели, пластифициран покривен лим


ПП Промонт

221-486
факс 221-486
promont2001@yahoo.com


Метална инд.
метални конструкции


ПП Унидар
ул.Стерјо Ѓоргиевски  4


225-524
факс 225-524


Метална инд.
Крунски затварачи, метал амбалажа


Филагро 2003
ул.Индустриска  бб


203-152


Метални производи-производство и трговија

Ф О Д
ул. Новачки пат бб
Суводол


282-639, 282-800
dooelfod@mt.net.mk


Опрема за рудници, машински делови и алати


НЕМЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА


АД Македонија Стакло
ул.Индустриски дел бб


237-603,  237-019
факс 221-729

Обработка на
стакло и производство на пластика

ПП Макмермер
ул. Довлеџик бб


тел/факс 226-404


Обработка на камен


НАЗИВ И АДРЕСА НА ФИРМАТА


ТЕЛЕФОН/ФАКС
е-пошта


ДЕЈНОСТ

ЗД  Енигма ДОО
Терминал бб

268-822
268-823

Преработка на пластична маса

ДОО Макотехнка ЗД
ул.Прилепска бб


тел/факс 226-906

Производство на
хемиски производи


ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Сокомак
ул.Прилепска бб


261-115

откуп, тутун произв.
и трговија

Франа
ул.Прилепска бб


261-115

тутун производство
и трговија

Табак трејд
Христијан Карпош бб


226-184


трговија тутун


ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И УРЕДИ
, ЕЛЕКТРОНИКА


Алфаелектроник
комплекс Шавриќ

259-010/факс 226-010
www.alfaelektronik.com.mk

alfaelektronik@mt.net.mk


Електроопрема


ПП Елмак
ул.Јане Сандански 42


тел/факс 238-563


Електрични машини и уреди


ПП Електролукс
ул.Даме Груев 177


203-330
факс 232 067


Електрични машини и уреди


АД Металец
ул. Индустриска бб


234-435
факс 203-315

производство
на апарати за домаќинство


ПП Мак-Сигнал
ул. С. Брбевски бр.35


тел/факс 223-717


Електрични машини
и уреди


ПП Парновод
ул.Буримечка бб


тел/факс 226-177


Електрични апарати
и уреди

ПП Електро Гопед
ул. Бул Први Мај 25

223-282, 286-700
факс 223- 282

Електрични апарати
и уреди

Ф О Д
Новачки пат бб


282-639


Електроопрема


Алфаелектроник
ул.А.Турунџев 17

тел 259-010/факс 226-010
www.alfaelektronik.com.mk

alfaelektronik@mt.net.mk


Електроника

Дител аларм
ул. Никола Тесла 32


228-080


Електроника

Миле Штрковски
ул.Кленовец бр. 60-а


257-610


Електроника

Роберто Пашиќ
ул.Ив.Милутиновиќ 90


070-616-150


Електроника

Сиги аег
ул. Стив Наумов 20


227-791


Електроника


КОМПЈУТЕРИ


Алфанет
ул.Цар Самоил 19


224-045


трговија, склопување и
компјутерска опрема

Арт лајн
ул. Партизанска 98


257-666

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Беллком
ул.11-ти Октомври
кај Св.Димитрија


242-159


трговија, склопување и
компјутерска опрема

Биротех
ул.Д.Лахчански бб


258-383

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Виварта компјутери
ул.Цар Самоил


203-401

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Давид компјутери
Пелагонка 2


203-346

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Еин Соф
ул.Маркс и Енгелс 7


203-380

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Зенит
ул.Козара 15


241-359

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Зони компјутери
ул.Бул.Први Мај


241-132

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Ивико компјутери
ул. Ѓуро Ѓаковиќ 22


223-314

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Идеа плус
ул.П.П.Његош бр. 11


233-827

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерга инжинеринг
ул. Ст. Нахмијас 5/21


202-990

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерга инжинеринг
Пелагонка 2 кат 1


203-695

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Инфогејт компјутери
ул. Рузвелтова бр.5


225-079

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Информатика и Електроника ДОО
ул.Индустриска бб


231-970

Производ., услуги и трговија од областа на електрониката

Компресија
ул.Леринска 29


228-468

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Криптон
ул.Нико Фундали 20/24


202-190

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Мал-компјутери
ул. Јадранска бб


202-350

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Массива компјутери
Прилепска, Пелагонка 1


241-209

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Мегасофт инфоцентар
Пелагонка 1 лам 2/5


230-230

Ком. софтвер-развој, ком. опрема, едукација

Мегасофт плус
Пелагонка 2 лам.4/2


252-525

Ком. софтвер-развој, ком. опрема, едукација

Милсан трејд
П.П.Његош бр. 11


233-
827

трговија, склопување и
ком. опрема и ком.игри

Мултимедија
ул.Бул.Први Мај 277


202-495

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Невада
ул.Борис Кидрич бб


203-721

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Неоком
ул. 29-ти Ноември 16


259-100

трговија, склопување и
компјутерска опрема

НТБ-Електроник
Прилепска б.б


239-999

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Проинфо
ул.Ружа Делчева бб


252-627

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Ултра тех  компјутери
ул. Бул.Први Мај 146


227-349

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Хари инжинеринг
ул. Бул.Први Мај 277


202-495

трговија, склопување и
компјутерска опрема

Интерсофт консалтинг
ул.Ел.Караманди бр.4


221-914

Компјутерски софтвер- развој


ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Антена
ул.Ив.Милутиновиќ бр. 29/30


226-251


Дрвена граѓа - производство

Блакра-систем
ул.Прилепска 53


228-730

Дрвена граѓа - производство

Гулевски компани
Новачки пат бб


221-205


Дрвопреработувачи

Дрвомак
ул.Борис Кидрич 36


240-685


Дрвопреработувачи

Каза – дизајн
ул. Индустриски пат бб


220-880


Дрвопреработувачи

Корзика
нас. Стрежево бб


261-845


Дрвопреработувачи

Мариово-експрес
ул. 16-та бр.36


238-052


Дрвопреработувачи

Пилана Молика
ул.Новачки пат бр.8


226-685

Дрвена граѓа и производство


ПРОИЗВОДСТВО НА САЛФЕТИ, ТОАЛ.ХАРТИЈА


Евротрејд
Цар Самоил


234-373


тоалетна хартија
и салфети – трговија


Лантана 2
ул. Ружа Делчева бб


253-076

Производство салфети, тоал.хартија и
хигиенски влошки


ЗЕМЈОДЕЛИЕ, СТОЧАРСТВО И ЖИВИНАРСТВО

АД ЗК Пелагонија
ул. Маршал Тито 65

233-971
zkpelagonija@mt.net.mk


земјоделие и сточарство

ПП Меркатор
ул.Буримечка 216


222-222


сточна храна

ПП Квалитет Комерц
ул. Х.Ботев 87


221-398


земјоделие и сточарство

Технос
ул.Б.Радосавлјевиќ-Гоц бр. 15


274-033


Сточарство - опрема

4-ти Ноември
ул.Индустриска бб


207-111


Сточна храна – трговија

Ана Соколе
ул.Кл.Охридски 15/10


227-257


Сточна храна - трговија

Беком
Новачки пат бб


239-330


Сточна храна - трговија

Вет-продукт
ул. Новачки пат бб


225-822

Сточна храна – фабрика, млинови и трговија

Дамјановски
ул. Владимир Назор бб

261-662; 262-662
с. Долно Српци 294-662

Сточна храна – фабрика, млинови и трговија


Додо-компани
ул.Ѓорги Ѓоргиев 2-а


202-868


Сточна храна – трговија


Евростил
ул.Довлеџик бр.7а

233-100
тел/факс 233-470


Сточна храна – трговија

Мајник
пат за Кожара бб


227-356


Сточна храна – трговија

Петко
ул.Бул.Први Мај 288


236-638


Сточна храна – трговија


СИНПЕКС
ул. Краварски пат бб


208-500
факс 208-515

увоз-извоз, трговија на мало и големо на земјоделски машини

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

Даципласт
ул. Новачки пат бб


тел/факс 221-482

произ. на хем. производи – пластични производи

Енигма
царински терминал бб


268-822

производител на пластични производи

Контихидропласт
ул.Ед.Кардељ 2-1/б


226-975

производител на пластични производи

ДОО Макотехна ЗД
ул.Прилепска бб


тел/факс 226-906

производство на
хемиски производи

Машинопласт
ул.Кл.Охридски 17


223-319

производител на пластични производи

ПП Мегапласт ул. Превалец 16

254-864
факс 252

производство на хемиски производи

Пелпласт
ул. Ив.Милутиновиќ 49


227-299

производител на пластични производи

Полимер
ул. Превалец 16


258-420

пластика –изработување калапи и алати


ПП Фоли пласт комерц
ул.Стив Наумов 7


227-592
факс 224-593

произ. од пластични маси, паста за миење раце

ПП Машинопласт
ул.Т.Пановски 17

223-319
факс 238-261


производи од пластика

ПП Хидротек
ул. 1-ва бр. 26
раб.простории на
ул. Никола Тесла бб


229-196
факс 235-933


пневматски црева, приклучоци за пневматика

ПЛАСТИКА – ЦЕВКИ И ОПРЕМА – ТРГОВИЈА

Агнеса
ул. Цар цамоул бр. 76

220-801
070 339 025

трговија со пластични производи

Бал-бања
ул. Ив.Милутиновиќ 54


236-476

трговија со пластични производи

ПОМ
ул. Бул.Први Мај, кај Сали мостот


242-678


трговија со пластични производи

Феропласт
ул. Охридска бр.237


252-168

трговија со пластични производи

Хемипласт
ул. Ј.Јосифовски бб


223-087

трговија со пластични производи

АД “Македонија стакло“ ЗД
ул. Индустриска бб


237-603
факс 221-729


бојадисување и застаклување

Асфалтирани улици
Македонија вработува
Оглас за ангажирање на невработени лица
Помош за поплавените подрачја
ИЗ Жабени
Јавен повик
ОБЈАВА бр.1/2015
Оттуѓување градежно земјиште 2015
Тековни Проекти
Оглас
Оглас
ГИС портал
Транспарентност
Јавни Набавки
Електронско даночно одделение
Статус на предмет
Ц Р П П Р
Индустриска зона Жабени
Линкови
Анкета
Како ви се допаѓа нашaта нова веб страница?
Одлична е
Ми се допаѓа
Не е лоша
Жалам, не ми се допаѓа

[ Погледни резултати ]
Пребарување
Најава
Корисник:

Лозинка:


Сигурен Мод
ДомаОпштински органиФормулариОпштински симболиКонтакт 

Copyright (c) 2004 Municipality of Bitola, Inc. All rights reserved.